top of page
Writing on Computer

ДРУГИ УСЛУГИ

                  

Набор на текст                                                                 4,00 лв./стр.

Предпечат на визитка  само текст                            12,00 лв. 

Възстановяване на визитка по мостра                   24,00 лв.

Дизайн на визика                                                         20,00 - 30,00 лв.

Минимална обработка  word/excel                             3,00 лв. / файл

Изпращане на e-mail                                                      1,00 лв.

Запис на USB                                                                     1,00 лв.

Запис на CD                                                                       2,40 лв./бр.

Запис на DVD                                                                    3,00 лв./бр.

* посочените цени  са за услугата "запис на CD или DVD" и не включват в себе си носителя.

Посочените цени са в лева с ДДС.

bottom of page