top of page
Копирни услуги
фон B&W

                  КОПИРАНЕ ЧЕРНО БЯЛО                                                                 КОПИРАНЕ ЧЕРНО БЯЛО                                              ЕДНОСТРАННО                                                                                             ДВУСТРАННО

ТИРАЖ            ЦЕНА                     ЦЕНА                                               ТИРАЖ            ЦЕНА                     ЦЕНА

                            А4                           А3                                                                                 А4                           А3

1-5                   0,20 лв./бр.          0,50 лв./бр.                                     1-5              0,40 лв./бр.         1,00 лв./бр.  

6-100               0,15 лв./бр.          0,40 лв./бр.                                    6-100          0,30 лв./бр.         0,80 лв./бр.

                                 

                  ПРИНТИРАНЕ ЧЕРНО БЯЛО                                                             ПРИНТИРАНЕ ЧЕРНО БЯЛО                                          ЕДНОСТРАННО                                                                                             ДВУСТРАННО

ТИРАЖ            ЦЕНА                     ЦЕНА                                               ТИРАЖ            ЦЕНА                     ЦЕНА

                            А4                           А3                                                                                 А4                           А3

1-50                 0,20 лв./бр.          0,60 лв./бр.                                     1-50                0,40 лв./бр.         1,20 лв./бр.  

51-100             0,18 лв./бр.         0,50 лв./бр.                                     51-100            0,36 лв./бр.         1,00 лв./бр.

101-200          0,16 лв./бр.          0,40 лв./бр.                                     101-200          0,32 лв./бр.         0,80 лв./бр.

Принтиране до формат А3+  320 х 450 мм.

Фон color

                                                                                        КОПИРАНЕ/ПРИНТИРАНЕ

 

                   ЦВЕТНО ЕДНОСТРАННО                                                                 ЦВЕТНО ДВУСТРАННО

ТИРАЖ            ЦЕНА                     ЦЕНА                                               ТИРАЖ            ЦЕНА                     ЦЕНА

                            А4                           А3                                                                               А4                           А3

1-5                 1,20 лв./бр.            2,40 лв./бр.                                      1-5                2,40 лв./бр.           4,80 лв./бр.  

6-10               1,00 лв./бр.            2,00 лв./бр.                                     6-10              2,00 лв./бр.           4,00 лв./бр

11-50             0,90 лв./бр.           1,80 лв./бр.                                      11- 50          1,80 лв./бр.            3,60 лв./бр.

51-150           0,80 лв./бр.           1,60 лв./бр.                                      51-150         1,60 лв./бр.           3,20 лв./бр.

151-200         0,70 лв./бр.           1,40 лв./бр.                                      151-200       1,40 лв./бр.           2,80 лв./бр.

* За  тираж над посочения цената е по запитване.

Посочените цени са в лева с ДДС.

bottom of page